Bukansiapasiapa

Member

Last active 2 years ago

  1. 2 years ago
    Fri Mar 17 08:23:43 2017
    Bukansiapasiapa posted in Mengenai Fee 12%.

    Permisi saya newbie mau nanya.. apabila kita memenangkan sebuah project maka kita akan dikenakan fee 12% akan tetapi jika project kita ditolak oleh owner apakah kita worker tetap dikenakan fee ??? Mohon follow back