Jasa Penyuntingan

 

Anda mempunyai naskah buku tetapi tidak tahu bagaimana cara menyunting? Atau anda sibuk dan banyak sekali pekerjaan sehingga tak sempat untuk menyunting dokumen-dokumen pekerjaan anda?

Saya menawarkan jasa penyuntingan artikel, esai, makalah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku, dan lain-lain. Kaidah penyuntingan yang saya pakai adalah kaidah Bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi terbaru.

Jangka waktu penyelesaian penyuntingan berkisar 2-21 hari 


Keterangan harga :

1. Penyuntingan Artikel Ilmiah : Rp25.000,00

2. Penyuntingan Buku (kurang dari 200 halaman A4/kuarto) : Rp60.000,00

3. Penyuntingan Buku (lebih dari 200 halaman A4/kuarto) : Rp125.000,00

4. Penyuntingan Skripsi : Rp200.000,00

5. Penyuntingan Tesis : Rp350.000,00

6. Penyuntingan Disertasi : Rp500.000,00

Finish Days: 21

Writing

Screenshots

 

No record found.

 

  Rp 500,000
Contact Seller & Dealzarrechan1704
    
0.00/10.00
No Ranking

 

No record found.

 


 

No record found.